மிஸ். தமிழ் பாடல்கள்
கற்றவித்தை ஏதுமில்லை, காட்டு மனிதன்,ஐயே —பாரதி
         

பாடல்கள் | டைரிக் குறிப்புகள் | Android Apps

 


நண்பனின் இரகசியம்
2012/09/01

நண்பனின் இரகசியம் is inspired by jwz's gruntle tooooniiiight. சுஜாதாவின் ஸ்ரீரங்கத்துக் கதை "அரசு பகுத்தறிவுப் பாசறை"யின் கடைசி வரியும் இதே tongue-in-cheek ரகம்.